Chính sách bảo mật

Bản tuyên bố này tiết lộ các quyền bảo mật của tổ chức Junior Achievement Vietnam (JA Vietnam) đối với trang web của chúng tôi (www.javietnam.org/, www.jasparkthedream.org) và đối với các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Bạn thừa nhận rằng chính sách bảo mật này là một phần của Điều khoản sử dụng, và bằng cách truy cập website hoặc sử dụng các sản phẩm/dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi tất cả các Điều khoản sử dụng và hiểu chính sách bảo mật này.

Chúng tôi hiểu rằng quyền riêng tư của bạn rất quan trọng. Vì vậy, chúng tôi luôn cố gắng đem đến cho bạn trải nghiệm người dùng an toàn và bảo mật nhất.

Chúng tôi có thể thu thập và lưu trữ dữ liệu cá nhân trong quá trình cung cấp dịch vụ. Một số trường hợp sẽ yêu cầu bạn phải cung cấp các thông tin nhất định nhằm giúp chúng tôi cung cấp thông tin và dịch vụ phù hợp cho bạn.

Dữ liệu cá nhân được thu thập bởi JA Vietnam dựa trên cơ sở tự nguyện. Bất kỳ thông tin cá nhân nào bạn cung cấp cho JA Vietnam hoặc được chúng tôi thu thập từ bạn chỉ được lưu trữ và truy cập bởi JA Vietnam, trừ khi có quy định cụ thể nào khác đã được làm rõ từ trước. JA Vietnam có thể sử dụng thông tin chúng tôi thu thập được theo những cách sau:

  • Chúng tôi không bán hoặc trao đổi thông tin nhận dạng cá nhân của bạn cho người khác, đồng thời không tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân của bạn cho các tổ chức bên ngoài mà không có sự cho phép rõ ràng của bạn.
  • Với các dữ liệu được tổng hợp trong quá trình thu thập, chúng tôi chỉ chia sẻ số liệu về số lượng người đăng kí tham gia chương trình cho mạng lưới JA các nước. Bất cứ thông tin nhận dạng cá nhân nào cũng không được phép tiết lộ trong quá trình này.
  • Dữ liệu rời rạc, không cụ thể cũng được sử dụng cho mục đích thu thập thông tin về nhân khẩu học, đo lường sở thích của người dùng và phân tích các đặc điểm và hành vi của tập thể hoặc cá nhân người dùng đăng kí chương trình. Việc thu thập thông tin này cho phép chúng tôi thay đổi và cập nhật trang web cũng như dịch vụ của chúng tôi một cách phù hợp.

Liên kết đến các trang web của bên thứ ba

Các trang web của chúng tôi có thể chứa liên kết đến các trang web khác được điều hành bởi một số bên thứ ba. Chúng tôi không kiểm soát nội dung của các trang web được liên kết hoặc cách thức mà nhà điều hành các trang web đó xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. Bạn nên xem kĩ chính sách bảo mật cho các trang web này để hiểu cách mà dữ liệu cá nhân của mình có thể được bên thứ ba đó sử dụng.

Lưu trữ dữ liệu

Tất cả dữ liệu cá nhân được thu thập từ bạn sẽ chỉ được lưu trữ trong một khoảng thời gian phù hợp với mục đích mà dữ liệu đó đươc xử lý và trong khoảng thời gian được cho phép của luật hiện hành.

Bảo mật dữ liệu

Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp phù hợp để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn khỏi việc bị mất, truy cập, sử dụng, sửa đổi hoặc tiết lộ trái phép. Chỉ các nhân viên của JA Vietnam được cấp quyền mới có quyền truy cập dữ liệu.

Các thay đổi về chính sách

Chúng tôi có thể sẽ tạo các thay đổi, sửa đổi, bổ sung hoặc xoá một phần chính sách này theo định kì. Bất kì sửa đổi nào về chính sách sẽ được đăng tải tại trang web này, để chắc chắn rằng bạn sẽ luôn được cập nhật những thông tin mà JA Vietnam thu thập và cách chúng tôi sử dụng thông tin đó.

Giải thích Điều khoản sử dụng

Tuyên bố về Quyền riêng tư này được viết bằng tiếng Anh và bản dịch tiếng Việt chỉ mang tính chất tham khảo. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt, phiên bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.