JA SparktheDream

JA SparktheDream

JA SparktheDream là chương trình giáo dục toàn diện phát triển hiểu biết tài chính cho học sinh từ sớm và tạo điều kiện cho các em vun đắp ước mơ của mình thành hiện thực. Chương trình trang bị cho học sinh các kĩ năng làm chủ tài chính cá nhân, khả năng tư duy hệ thống để trở thành những người biết quan tâm đến xã hội và đóng góp tích cực vào cộng đồng, thông qua việc cung cấp công cụ và cơ hội giúp các em sống có trách nhiệm với tương lai tài chính của mình.

Chương trình bao gồm 4 bài học khái quát 3 khía cạnh sau: hiểu biết về tài chính, năng lực tài chính, và năng lực hội nhập kinh tế - xã hội. Các em sẽ dần phát triển hiểu biết về tài chính thông qua những trải nghiệm đa dạng đến từ các lớp học quản lý tài chính của tình nguyện viên kinh doanh, nền tảng học tập tương tác trực tuyến, các hoạt động gắn kết gia đình, cộng đồng và sự kiện trao đổi học sinh trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Thông qua các bài học của JA SparktheDream, học sinh sẽ:
  • Xác định vai trò của tiền trong đời sống hàng ngày
  • Quản lý chi tiêu cá nhân và đưa ra các lựa chọn tài chính sáng suốt
  • Khám phá nhu cầu của xã hội và đưa ra cách giải quyết sáng tạo cho các nhu cầu đó nhờ áp dụng kĩ năng tư duy trọng tâm
  • Làm việc nhóm và thể hiện sự sáng tạo của các em thông qua hoạt động thuyết trình về ý tưởng đổi mới xã hội