Các câu hỏi thường gặp

1.  JA SparktheDream là gì?
2.  Đối tượng nào đủ điều kiện tham gia JA SparktheDream?
3.  Tôi có thể học chương trình JA SparktheDream bằng cách nào?
4.  Làm thế nào để tôi đăng kí tham gia chương trình?
5.  Phí tham gia chương trình JA SparktheDream là bao nhiêu?
6.  Làm cách nào để tôi thay đổi ngôn ngữ của website?
7.  Làm thế nào để truy cập website từ vị trí của tôi?
8.  Tôi nên làm gì nếu quên tên người dùng và mật khẩu?
9.  Làm thế nào để thay đổi mật khẩu?
10.  Các yêu cầu về trình duyệt để sử dụng trang web này là gì?