Ước mơ,
Lập kế hoạch,
Hành động.

JA SparktheDream giúp học sinh phát triển hiểu biết về tài chính từ sớm và tạo điều kiện cho các em được sống với ước mơ của chính mình.

Tìm hiểu thêm
Trò chơi vui nhộn

Thông qua môi trường học tập khám phá với các trò chơi vui nhộn, học sinh sẽ có thể tự trang bị bộ kĩ năng để trở thành người có năng lực tài chính và đóng góp tích cực cho cộng đồng.

Nhu cầu và Mong muốn
Quản lý tiền
Trưng bày ý tưởng đổi mới xã hội