Kiểm tra kiến thức tài chính của bạn
Bạn sẽ nhận được huy hiệu số <Chủ nhân của đồng tiền> khi trả lời đúng ít nhất 9/13 câu hỏi!
Mời bạn bè và gia đình tham gia thử thách này và cùng nhau kiểm tra kiến thức về quản lý tài chính nhé!